Basisonderwijs
Buitengewoon Basisonderwijs
Buitengewoon Secundair Onderwijs
Secundair Onderwijs
Nieuws SVS-Antwerpen
Sport beweegt je school
Fitte school
Fair Play
Acties/evenementen
NGS Sportdagen
SNS - Sport Na School
Sportsnack
Dienstverlening, publicaties,...
Stages
Structuur SVS
G-sport

Hindernissenparcours Rijmenam


Weynesbaan 126, 2820 Rijmenam
 
Afspraakplaats en -uur

Parking Weyneshof vanaf 9u15 - 9u30
 
Aantal deelnemers
 
Er kunnen maximum 350 leerlingen per dag deelnemen aan het Hindernissenparcours.
Op woensdagvoormiddag is het maximum 135 leerlingen.
 
Doelgroep
 
Het hindernissenparcours is bedoeld voor de leerlingen secundair onderwijs (12-18 jaar). Op woensdagvoormiddag en vanaf de 2de week van juni is het parcours voorbehouden voor de leerlingen van 3de graad basisonderwijs. 

Deze activiteit voor de 3de graad basisonderwijs telt mee voor de
SVS Kids-Trophy.
 
Periode
 
Het hindernissenparcours wordt geopend voor de scholen van 30/03 tem. 23/06/2015.

Voor het schooljaar 2015-2016 kunnen scholen terecht op het hindernissenparcours van 1 september tot 16 oktober 2015 en van 11 april tot 28 juni 2016.

De scholen kunnen vanaf 1 april 2015 inschrijven voor de lenteperiode voor het schooljaar 2015-2016.


Prijs
 
14 euro per leerling. 7,5 euro per leerling op woensdagvoormiddag.

Inhoud activiteit
 
Het hindernissenparcours van SVS-Antwerpen: een parcours boven water, hoog boven de grond, klimmen en klauteren op ladders en in netten op het volledig gesloten terrein van het Weyneshof.

Het parcours bestaat uit 17 unieke hindernissen volledig door SVS geconcipieerd. Dit maakt het parcours uniek in Vlaanderen. Durf, doorzettingsvermogen maar ook teamgeest en samenwerking staan centraal bij het doorlopen van de verschillende hindernissen. 

Het belangrijkste doel is natuurlijk het overwinnen van elke hindernis. Hierbij komen de leerlingen zowel op fysiek, sociaal en psychisch aspect aan bod. Kracht, evenwicht, lenigheid, behendigheid, coördinatie- vermogen komen zonder twijfel in al hun vormen aan bod bij het overwinnen van de hindernissen. Deze tocht creëert bij de leerlingen nieuwe ervaringen. De leerlingen leren eigen angsten (bv. hoogte, water, ...) overwinnen.  Ook de attitudevorming komt aan bod. Elkaar helpen en aanmoedigen is zeer belangrijk.

Een volledig monitorenteam SVS is dagelijks ter plaatse.

Kledij

Voorzie stevige outdoorkledij die tegen een stootje kan en eventueel nat en vuil mag worden. Voorzie ook reservekledij en reserve schoenen en kousen (schoenen zijn verplicht op de hindernissen boven water). Neem ook een handdoek en een plastiek zak mee (waar je de natte kledij kan inteken).

Picknick

De pick-nick wordt genuttigd in open lucht, bij regenweer is er de mogelijkheid om overdekt te eten.

Vervoer

Het vervoer wordt door de school zelf geregeld.

Verzekering

Wanneer de school deelneemt aan deze activiteit, is zij verplicht een verzekering af te sluiten voor haar leerlingen. Het volstaat meestal om te informeren bij de schoolverzekering.
SVS is verzekerd wat zijn burgerlijke aansprakelijkheid betreft.